عضو هیأت علمى دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: آمار تورم نشان دهنده شرایط واقعی طبقات کم درآمد جامعه نیست؛ بنابراین به دلیل دقیق نبودن آمار نرخ تورم، اقدامی برای بهبود وضع زندگی طبقات فقیر و کم درآمد نمی شود.

ابراهیم رزاقی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، با تاکید بر این که باید روشن شود شاخص های مربوط به تورم چگونه انتخاب می شوند، تصریح کرد: در محاسبه نرخ تورم کالاهایی که ربطی به زندگی طبقات کم درآمد ندارد با کالاهای اساسی جمع زده می شوند.

وی با اشاره به تفاوت نورخ تورم در طبقات کم درآمد و ثروتمند جامعه، گفت: به عنوان مثال افزایش نرخ تورم در بخش مسکن برای دارنده خانه تاثیر زیادی ندارد، اما میزان تورم برای کسی که سال به سال اجاره می پردازد، چشمگیر است و با جمع آثار این 2 رقم، آمار دقیقی به دست نمی آید.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به مثالی دیگر، گفت: خوراک حدود 5 درصد هزینه در طبقه ثروتمند را شامل می شود درحالی که طبقه کم درآمد حدود 40 درصد درآمد خود را در این بخش هزینه می کند؛ بنابراین جمع میزان تورم در طبقه پول دار ر جامعه با تورم در طبقه کم درآمد نشان دهنده مقدار افزایش قیمت ها نیست.

رزاقی با اشاره به این که در کشورهای توسعه یافته به 2 روش نرخ تورم محاسبه می شود، گفت: در یک روش تورم کل محاسبه می شود که مورد توجه دولت است و در بخش دیگر اتحادیه کارگری و سندیکاها نرخ تورم را در طبقه کم درآمد جامعه محاسبه می کنند.

وی یادآور شد: محاسبه کلی تورم همواره به ضرر تشخیص فشار تورم روی خانواده کم درآمد است. وقتی دیده می شود که خانواده کم درآمد ظاهرا  افزایش حقوق داشته (البته متناسب با نرخ تورم این کار صورت نگرفته است) ولی قدرت خریدش کم شده است و می بینیم که هر سال اجاره نشین ها به سمت خانه های کوچکتر، قدیمی تر و جنوب شهرتر می روند، می توان این مساله را دریافت.

عضو هیأت علمى دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: درواقع افزایش قیمت کالا، خوراک، پوشاک و حتی آب و برق به نحوی صورت نمی گیرد که متناسب با درآمد خانواده های کم درآمد باشد در نتیجه این افراد از خرید باز می مانند؛ به اعتقاد برخی افراد نیز یکی از دلایل رکود اقتصادی این است که قیمت ها بالا رفته، بیکاری و فقر افزایش یافته و مردم پول خرید ندارند.

رزاقی خاطرنشان کرد: طبق اصل 43 قانون اساسی وظیفه دولت تامین خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بیمه، بهداشت و درمان برای آحاد مردم است و باید هر کسی بتواند با یک کار زندگی کند و بیکار در کشور نباشد؛ برای این که دولت بتواند به وظیفه خود عمل کند باید ببیند که طبقات محروم جامعه در چه وضعیتی هستند. برای این امر لازم است آماری تهیه شود که بیانگر شرایط طبقات کم درآمد باشد چراکه اتحادیه های کارگری برای انجام این کار در ایران قوی نیستند.

وی ادامه داد: برای مثال هزینه کارگری که 2 فرزند دارد، ماهانه 3.5 میلیون تومان است درحالی که دولت 750 هزار تومان برای این خانواده درنظر می گیرد که این رقم هم دقیق محاسبه نشده است؛ چرا که امکانات لازم وجود ندارد بنابراین دولت باید درمورد محاسبه فشار تورم بر طبقات فقیر فکری کند.

این اقتصاددان یادآور شد: هم ایجادکننده جمهوری اسلامی ایران فقرا هستند و هم ماندگاری جمهوری اسلامی ایران در دست کوخ نشینان است.

به گزارش جماران مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه مناطق شهری برای مهر ماه امسال را 10.9 درصد و نرخ تورم ماهانه را 13.3درصد اعلام کرد. نرخهای اعلام شده نسبت به شهریور ماه امسال به ترتیب 0.7 و 0.3 درصد کاهش یافته است

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهرماه سال 1394 براساس سال پایه 1390 را اعلام کرد.

براین اساس، شاخص کل (بر مبنای 1390=100) در مهر ماه سال 1394 عدد 218.5 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)10.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (11.6)افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل13.3 درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه (13.6 درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم249.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 247.7 رسید که نسبت به ماه قبل0.9 درصد کاهش داشته است.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.5درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 11.1 درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.3 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 94نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریورماه (10.8 درصد) بدون تغییر مانده است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مهرماه 94 به رقم 207.7 رسید که 1.4 نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل12 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه14.4 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه (14.8 درصد) کاهش یافته است.