فعالیت 7000 موسسه مالی و اعتباری، تجمع 94 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در 6 موسسه غیرمجاز، اخراج 8 مدیر متخلف از موسسات مجاز و انحلال یک موسسه در حالی از بحث برانگیزترین مسایل یک سال گذشته پیرامون موسسات مالی و اعتباری به شمار می رود که در این بین تاکید بانک مرکزی بر ساماندهی این موسسات و وعده رییس کل برای تعیین تکلیف 14 موسسه مالی و اعتباری بزرگ تا پایان امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش ایسنا، بی تردید جایگاه تخریبی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به طرز عجیبی بدون دریافت مجوز فعالیت، دهها هزار میلیارد تومان از سپرده های کشور را در اختیار گرفته و به قول مقامات بانکی معلوم نیست که با آن در حال چه کاری هستند، بر جامعه بانکی و اقتصادی کشور پوشیده نیست.