بازارهای مالی اروپا در روز جمعه با روند رو به افت توام شده اند در شرایطی که شاهد چشم انداز مناسب تری برای رشد اقتصادی در حوزه یورو هستیم ولی از طرف دیگر داده های اقتصادی نه چندان مناسب روز گذشته در آمریکا به فشار بر روی بازارهای مالی ادامه می دهد.

در طول ساعات بازارهای مالی در اروپا EURO stoxx 0.48 درصد افت کرد , CAC 40 در فرانسه نیز  ۰٫۲۰ درصد پایین آمد و DAX 30   در آلمان  ۰٫۱۳ درصد نزول کرد.

در روز پنجشنبه شاهد رشد بهتر از انتظارات شاخص مدیران خرید در بخش های خصوصی اروپا بودیم که نشان از روند با ثبات بازیابی اقتصادی در این ناحیه دارد. شاخص مدیران خرید ترکیبی در این ناحیه تا رقم  ۵۲٫۱ پیش رفت که در  ۳۱ ماه اخیر بالاترین رقم به شمار می آید . در آلمان و فرانسه نیز داده های بهتر از انتظاراتی منتشر شد.

اما پس از داده های مطالبات حقوق بیکاری و تولیدات کارخانه ای در آمریکا شاهد بازگشت احتیاط به روند معاملات بودیم.

به نظر می رسد در شروع بازارهای مالی آمریکا روندی توام با افت را داشته باشیم.