قاسم حسینی در پاسخ به این پرسش که برخی از رسانه ها مدعی اند که ٣١ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در هفت ماه اخیر کم شده است، افزود: صندوق توسعه ملی دارای ورودی و خروجی است به نحوی که منابعی ورودی به این صندوق به طرحهای تولیدی تسهیلات داده می شود.

وی با تاکید بر این که همواره ورودی و خروجی صندوق تراز و در نهایت ترازنامه استخراج می شود، گفت: باید به این مسئله توجه کرد که صندوق توسعه ملی دارای منابع و دارایی بوده و این دو با یکدیگر متفاوت است.حسینی ادامه داد: دارایی صندوق شامل مواردی است که از ابتدای تشکیل آن وجود داشته که بخشی پول نقد و بخشی دیگر وام ها و تسهیلات است اما منابع صندوق شامل پولی است که وارد صندوق می شود.

قائم مقام صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر همین اساس از ٧٤ یا ٧٥ میلیارد دلار دارایی صندوق حدود ٣٥ تا ٣٦ میلیارد دلار به طرحهای تولیدی و بخش خصوصی اختصاص یافته است و مابقی نیز در صورت دریافت طرحها تخصیص خواهد یافت.

وی با تاکید بر این که، برداشت از صندوق توسعه ملی به مجوز از مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، گفت: برداشتها با مجوز مجلس امکانپذیر است و تردیدهایی که در خصوص برداشت دولت از صندوق وجود دارد به همین دلیل منتفی است.

حسینی در مورد وضع منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری نیز تصریح کرد: از آنجایی که درآمدهای نفتی در سال جاری کاهش یافته است سهم صندوق از درآمدهای نفتی پنج میلیارد دلار پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه سهم صندوق، ٢٠ درصد منابع حاصل از صادرات نفت است، ادامه داد: براساس قانون، یک میلیارد دلار به ریال تبدیل و به بخشهای کشاورزی، صنعت، گردشگری و صنایع تبدیلی به صورت ریالی پرداخت شده، ضمن اینکه تاکنون ٢ تا ٣ میلیارد دلار نیز طرحهای ارزی، پذیرش شده است و این روند تا پایان سال جاری ادامه دارد.

یادآور می شود اخباری مبنی بر کاهش ٣١ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در هفت ماه اخیر منتشر و اعلام شد که رئیس صندوق توسعه ملی ٢٥ اسفند سال ٩٣ رقم ذخیره صندوق توسعه ملی را ٧١ میلیارد دلار بیان کرده بود، اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میزان منابع صندوق توسعه ملی را ٤٠ میلیارد دلار اعلام کرد.

در این خبر همچنین با اشاره به سخنان چند ماه گذشته سیدصفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی درباره جزئیات جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس جمهوری و اینکه منابع صندوق توسعه ملی به ٧١میلیارد دلار افزایش یافته است و پیش بینی می شود این رقم در سال آینده افزایش بیشتری داشته باشد، نتیجه گیری شده بود: حال با گذشت هفت ماه از سال ٩٣ ، معاون اول رئیس جمهوری از منابع ٤٠ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر می دهد که دولت باید در خصوص نحوه هزینه کرد ٣١ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با فرض اینکه در سال جاری ورودی صندوق صفر بوده باشد، توضیح دهد.